מלכ"ר- עמותות

המשרד מתמחה במתן שירות משפטי למוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) והוא מייצג שורה של גופים וארגונים בענף זה. פעילותו של המשרד בתחום זה הוא החל מכינון העמותה, ניסוח המסמכים הקשורים בכינון העמותה, לרבות תקנון העמותה, דרך מתן ייעוץ להבטחת ניהול תקין של העמותה על-פי חוק העמותות והוראות הנוהל של רשם העמותות, עריכת המסמכים והדיווחים השנתיים לרשם העמותות, ייצוג העמותות מול רשם העמותות ורשויות אחרות, מיזוג עמותות, והופעה בפני בתי-המשפט ככל שהדבר נדרש.

  דיני חברות
מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
נדל"ן - מקרקעין ותכנון ובניה
חוזים
הייטק טכנולוגיה ועסקאות בינלאומיות
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
תובענות ייצוגיות
מיזוגים ורכישות והובלת פרוייקטים
מימון
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים