צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות

ראשי המשרד רכשו נסיון והתמחו בעריכת צוואות, לרבות צוואות עדינות בהן נדרש כושר ניסוח מיוחד, כמו גם ניהול עזבונות, לרבות עזבונות מסובכים ובמחלוקת

כמו כן, ראשי המשרד אשר נודעים בשמם הטוב וביושרתם, משמשים מעת לעת כנאמנים לנכסים, בין בנאמנות וולנטרית, בין בנאמנות בשל סכסוכים וכיו"ב. יצוין כי אחד מבכירי המשרד הוא מחבר הספר "נאמנות מכוח הדין", ספר המצוטט בפסקי-דין של בית-המשפט העליון.

המשרד רכש נסיון רב ומטפל גם ברישום הקדשות, בעריכת שטרי הקדש, בהדרכה ובייעוץ לנאמני ההקדש, והכל על-פי הוראות הדין והפסיקה.
  דיני חברות
מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
נדל"ן - מקרקעין ותכנון ובניה
חוזים
הייטק טכנולוגיה ועסקאות בינלאומיות
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
תובענות ייצוגיות
מיזוגים ורכישות והובלת פרוייקטים
מימון
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים