מלכ"ר- עמותות

המשרד מתמחה במתן שירות משפטי למוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) והוא מייצג שורה של גופים וארגונים בענף זה. פעילותו של המשרד בתחום זה הוא החל מכינון העמותה, ניסוח המסמכים הקשורים בכינון העמותה, לרבות תקנון העמותה, דרך מתן ייעוץ להבטחת ניהול תקין של העמותה על-פי חוק העמותות והוראות הנוהל של רשם העמותות, עריכת המסמכים והדיווחים השנתיים לרשם העמותות, ייצוג העמותות מול רשם העמותות ורשויות אחרות, מיזוג עמותות, והופעה בפני בתי-המשפט ככל שהדבר נדרש.

  מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
התחדשות עירונית פינוי-בינוי תמ"א 38 מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן
תשתיות - ליווי פרויקטים
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
חוזים
דיני חברות
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
תובענות ייצוגיות
עסקאות בינלאומיות וטכנולוגיה
מימון
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים