דיני חברות

למשרדנו נסיון נרחב בייצוג הנהלתן של חברות מסוגים שונים בליווי אישי מקצועי וצמוד של נושאי המשרה תוך מתן עצה בזמן אמת לאורגנים המכהנים. ניסיוננו כולל ליווי יזמים, חברות פרטיות, חברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, גופים סטטוטוריים, עמותות, אגודות שיתופיות, מוסדות ציבוריים וחברות זרות. רכשנו נסיון רב בעריכת חוות דעת בתחומים שונים הנוגעים לדרכי התנהלות החברה ולפועלם של נושאי המשרה, ליווי פעילות דירקטוריון, הנהלה ועדות ובכירים וכן בכל הקשור למערכת היחסים והגומלין ביניהם. עריכת החוזים והמסמכים הנדרשים במסגרת פעילות החברה, הקמתה, טיפול במניותיה וכו'
לעורכי הדין במשרדנו יכולת ממשית בטיפול בכל הקשור לפן הרגולטורי של התנהלות התאגיד. ייצוג מול הגורמים הסטטוטוריים הרלבנטיים והייצוג בבתי המשפט ככל שנדרש בנושאים בהם טיפלנו. אנו מלווים גופים בהליכי חקירה מטעמן של רשויות סטוטוטוריות ומסייעים להנהלותיהם בגיבוש התשובות, בליווי נושאי המשרה כמו גם בהצעות לשיפור נהלי ההתנהלות התאגידית והממשל התאגידי
  מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
התחדשות עירונית פינוי-בינוי תמ"א 38 מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן
תשתיות - ליווי פרויקטים
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
חוזים
דיני חברות
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
תובענות ייצוגיות
עסקאות בינלאומיות וטכנולוגיה
מימון
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים