התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים

משרדנו מנוסה מאוד בייצוג חברות ממשלתיות, גופים סטטוטוריים וחברות גדולות. כל מחלקות המשרד מנוסות במתן שירות מקצועי לגופים גדולים ולליווי פעילותם בתחומי התמחותן.
מזה למעלה מעשור משרדנו משמש כיועץ משפטי קבוע ל"רשות שדות התעופה בישראלבעיקר בתחומי החוזים, המכרזים והייצוג בבתי המשפט, לכל ערכאותיהם, הן במישור האזרחי, הן במישור המינהלי והן במישור דיני המכרזים. במסגרת זו רכשו עורכי הדין של המשרד ניסיון ממשי בייעוץ משפטי שוטף לחברה במובן הדואלי. בתחום הציבורי ובתחום המסחרי-עסקי ובהיקפים עצומים. מזה כמה שנים שמשרדנו עורך את המכרזים של רשות שדות התעופה בישראל על כל שלבי ליווי המכרז מראשיתו של הפרוייקט ועד סופו, עשרות רבות מכרזים במגוון רחב של תחומים. בנוסף, במאות הליכים משפטיים במגוון תחומים: ניהול סכסוכים, תביעות כספיות, בג"צ, עתירות מינהליות, הגנה על החלטות ועדת מכרזים, עריכת חוזים וחוות דעת במגוון תחומי המשפט ועוד ידינו נטויה.
בשנים 2000 עד 2008 ייצגנו את חברת"עמידרבתחום הנדל"ן וטיפלנו בהסדרת רישומי הנכסים של דיירים בכל רחבי הארץ. במסגרת זו עשינו מאמץ עילאי להתגבר על שאלת תקפותם של מסמכים היסטוריים והכול בדרכי נועם תוך הפגנת יצירתיות משפטית להשלמת המשימה.
בשנת 2013 התקבל המשרד לרשימת המציעים הסגורה של חברת "עמידר" לייצוג בתחומי החוזים המכרזים והתחום המסחרי.
בשנת 2013 זכה המשרד במכרז היוקרתי לייצוג משרד ראש הממשלה בתחום המכרזים והחוזים ואנו רואים בכך חותמת איכות בתחומים אלה.
בשנת 2014 זכה המשרד במכרז "חברת נתיבי ישראל" (מע"צ לשעבר) לייצוג החברה בתחום המכרזים ובהגנה בבית המשפט על החלטות ועדת המכרזים.
בשנת 2014 זכה המשרד במכרז "אוניברסיטת תל אביב" לייצוג האוניברסיטה בתחום הליטיגציה המסחרית.
בשנת 2015 זכה המשרד במכרז "רשות מקרקעי ישראל" (המינהל) לייצוג רשות מקרקעי ישראל בהכנה ומתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע למכרזים, חוזים והסכמי פיתוח.

משרדנו מכהן מיום הקמתו כיועצים משפטיים קבועים של קבוצת מהדרין - פרי אור, החברה הבורסאית שהינה החברה החקלאית הגדולה בישראל ואחד היצואנים המרכזיים של פרי הדר. במהלך שנים ארוכות בהן מלווה המשרד את פעילותה הענפה של החברה רכשנו ניסיון רב בעיקר בעריכת חוזים בכל התחומים, בתחום התכנון והבניה, הפקעות, בייצוג החברה בערכאות בכל תחומי הליטיגציה מביה"ד לעבודה, עובר לסכסוכים מול קבלנים, תביעות נזיקין, סכסוכים מול רשויות, איכות הסביבה ועד לבג"צ.
במהלך השנים שימש המשרד כיועץ משפטי לדירקטוריון"בנק החקלאות" (חברה ממשלתית) במגוון תחומי פעולה מאתגרים. בין היתר ליווי צמוד של דירקטוריון החברה והנהלתה בהליכי הפרטה, טיפול מול כלל הגורמים הממלכתיים הרלבנטיים בסוגייה העדינה של רשיון "בנק ישראל", עתירה לבג"ץ, עריכת הסדרי הפרישה של העובדים, שינויי המבנה והפעילות ועוד.
מעת לעת מייצג המשרד את חברת"מקורותבניהול סכסוכים כספיים מסחריים מסובכים בהיקפים גדולים בהם הצלחנו להגיע לתוצאות טובות. הובלנו בהצלחה את ההתנגדות לפשרה מול דרישתה של עירייה גדולה להעביר לרשותה את בארות המים שבשטחה. ייצגנו בהצלחה רבה את מקורות בסכסוך ארוך שנים בו נתבעה על ידי קיבוצי הנגב בכ-120 מליון ₪ והכורך שאלות ומחלוקות היסטוריות, פרשנות חוזים וסכסוכים חשבונאיים מורכבים ביותר נוסף לייצוג בסכסוכים נוספים פשוטים יותר.

המשרד מייצג באופן קבוע את בנק הפועלים בתחום הליטיגציה בכלל ובתחום הסדרת החובות בפרט כאשר בתחום זה זכה בדירוגים הגבוהים ביותר בהשוואה לאמות המידה המקובלות. כמו-כן מייצג המשרד את בנק"מזרחי טפחות", את בנק"יהבואת חברת"ישראכרטבתחומי הגבייה וההוצאה לפועל.
משרדנו כיהן בעבר כיועץ משפטי של"חברת אחוזות החוףבמשך תקופה בה הובלנו את הפן המשפטי של תנופת המכרזים בחברה וחזון ההנהלה לייצר ערך מוסף מנכסיה ברחבי העיר תל אביב - יפו. בין היתר טיפלנו בהתקשרויות חוזרות מול ספקים ומול קבלנים, הובלת מכרזים יחודיים ואף התקשרויות חוזיות מורכבות דוגמת הסכם ההתקשרות של העיר תל אביב עם חברת "איזי פארק" להסדרת השימוש בטכנולוגיה של החברה ועוד.

מזה שנים ארוכות מייצג המשרד מגוון גופים מוניציפליים דוגמת"עיריית תל אביב-יפו", "עיריית הרצליה", "עיריית רמת-גן", "עיריית טבריה", "עיריית חיפה", "עיריית רעננה", "עיריית מודיעין" "החברה הכלכלית טבריה", "אחוזות החוף", "המועצה האזורית חוף הכרמל", "עיריית אריאל", "מועצת מבשרת", "עירית נשר", תאגיד המים"מי הרצליה", איגוד ערים לכיבוי טבריהוגופים רבים נוספים בפרוייקטים משפטיים במגוון תחומי פעילות, בפעילות מסחרית מוניציפלית של חברות עירוניות, בעריכת חוזים ומכרזים, בייצוג בבתי המשפט המינהליים בעתירות מינהליות, בגביית חובות בהיקפים עצומים במישור המינהלי ובגבייה משפטית, בפרוייקטים ייחודיים, במתן חוות דעת ובייעוץ שוטף.

המשרד מייצג גם את בנק מזרחי טפחות בעיקר בסוגיות מהותיות ובמתן חוות דעת וייעוץ להנהלת הבנק. כן מכהן המשרד כזרוע גבייה והוצאה לפועל של הגבייה הבנקאית השוטפת בייצוג מול חייבים. וכן את המועצה להסדר ההימורים בספורט בכמה נושאים חשובים. במסגרת זכייה במכרז מייצג המשרד את מינהל מקרקעי ישראל בתחום הסדרת הסכמי חכירה וגביית חובות חוכרים.

רכשנו ניסיון רב בייצוג גופים סטטוטוריים דוגמת רשות המים, איגודי ערים לכבאות, תאגידי מים וכן את"רשות השידורבתחום הסדרת החובות בהיקפים משמעותיים, את משרד המשפטים בבניית התוכנית האסטרטגית של המשרד ואת משרד הבריאות בתחום הגבייה.
 
  מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
התחדשות עירונית פינוי-בינוי תמ"א 38 מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן
תשתיות - ליווי פרויקטים
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
חוזים
דיני חברות
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
תובענות ייצוגיות
עסקאות בינלאומיות וטכנולוגיה
מימון
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים