צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות

ראשי המשרד רכשו נסיון והתמחו בעריכת צוואות, לרבות צוואות עדינות בהן נדרש כושר ניסוח מיוחד, כמו גם ניהול עזבונות, לרבות עזבונות מסובכים ובמחלוקת

כמו כן, ראשי המשרד אשר נודעים בשמם הטוב וביושרתם, משמשים מעת לעת כנאמנים לנכסים, בין בנאמנות וולנטרית, בין בנאמנות בשל סכסוכים וכיו"ב. יצוין כי אחד מבכירי המשרד הוא מחבר הספר "נאמנות מכוח הדין", ספר המצוטט בפסקי-דין של בית-המשפט העליון.

המשרד רכש נסיון רב ומטפל גם ברישום הקדשות, בעריכת שטרי הקדש, בהדרכה ובייעוץ לנאמני ההקדש, והכל על-פי הוראות הדין והפסיקה.
  מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
התחדשות עירונית פינוי-בינוי תמ"א 38 מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן
תשתיות - ליווי פרויקטים
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
חוזים
דיני חברות
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
תובענות ייצוגיות
עסקאות בינלאומיות וטכנולוגיה
מימון
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים